Noteikumi

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. 1 ekiosks.lv noteikumi (tālāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visiem līgumiem (tālāk tekstā – Līgums) par preses izdevuma abonementa, grāmatas, žurnāla pielikuma (tālāk tekstā katrs atsevišķi vai visi kopā – Prece) pirkumu, kurš veikts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI”, vienotais reģistrācijas Nr.40003356776, juridiskā adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045, Latvija, (tālāk tekstā – DIENAS ŽURNĀLI) interneta vietnē ekiosks.lv (tālāk tekstā – ekiosks.lv).
  2. 2 Noteikumi ir spēkā līdz to nomaiņai.
  3. 3 Reģistrējoties vietnē ekiosks.lv, kā arī veicot Preces apmaksu, Klients apstiprina, ka pilnībā piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2. LĪGUMA NOTEIKUMI UN PRECES PIRKUMA NOFORMĒŠANA

    2.1 Līgums stājas spēkā dienā, kad DIENAS ŽURNĀLI saņem maksu par Preci. Līgums beidzas līdz ar Preces piegādi Klientam (grāmatas, žurnālu pielikumi). Preses izdevuma abonementa gadījumā Līgums beidzas līdz ar pēdējā abonētā preses izdevuma eksemplāra piegādi Klientam.

 1. 2 Nopirktās Preces piegādi ir iespējams noformēt uz vienu piegādes adresi (t.sk. arī komplektus). Lai nopirktās Preces piegādi noformētu uz dažādām adresēm, jānoslēdz vairāki atsevišķi Līgumi.
 2. 3 DIENAS ŽURNĀLI uzņemas pienākumu sniegt Klientam informāciju par Preces pirkumu (pasūtījumu) un pēc tam, kad saņemta maksa par Preci, apstiprināt Līguma stāšanos spēkā, nosūtot attiecīgo informāciju un apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
 3. 4 Darbības, kas jāveic, lai veiktu Preces pirkumu:

- jāizvēlas Prece;

- jānorāda piegādes adrese un kontaktinformācija;

- jāizvēlas maksājuma veids;

- jāveic maksājums;

 1. 5 Pērkot Preci, Klienta pienākums ir sniegt informāciju, kas nepieciešama Preces piegādei Klienta norādītās Preces piegādes adreses pastkastītē, proti:

- Klienta vārds, uzvārds fiziskām personām vai firma (nosaukums) juridiskām  personām;

- piegādes adrese.

 1. 6 Klientam jānodrošina slēdzama pastkastīte, bez bojājumiem.
 1. PRECES PIEGĀDE
  1. 1 Nopirkto (abonēto) preses izdevumu piegādi Latvijas Republikas teritorijā nodrošina VAS „Latvijas Pasts”, SIA "POSTMASTER", SIA "AC Kurzemes Vārds" vai cits DIENAS ŽURNĀLI izvēlēts sadarbības partneris.
  2. 2 Pērkot  preses izdevuma abonementu, kā preses izdevuma piegādes adresi norādot ārpus Latvijas Republikas teritorijas, abonementa pārdošanas cena var tikt mainīta atbilstoši piegādes pakalpojumu izmaksām.
  3. 3 DIENAS ŽURNĀLI neveic  preses izdevumu piegādi uz adresi ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja Klients nav pilnībā veicis apmaksu par abonementu un tā piegādi ārpus Latvijas Republikas teritorijas.
  4. 4 Grāmatu piegādi Latvijas Republikas teritorijā nodrošina VAS „Latvijas Pasts”. Bojāta iepakojuma saņemšanas gadījumā Klientam ir pienākums pārbaudīt sūtījuma saturu pasta operatora klātbūtnē.
  5. 5 Par grāmatu piegādi ārpus Latvijas Republikas teritorijas lūdzam sazināties ar DIENAS ŽURNĀLIEM:

- zvanot uz tālruni +371 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00) vai;

-  rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv.

 1. NORĒĶINU KĀRTĪBA
  1. 1 Par Preci var norēķināties:

- Ar VISA, VISA Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro maksājuma kartēm.

- Apmaksājot rēķinu savā internetbankā vai ar bankas pārskaitījumu.

- Ja klients izvēlas automātisko rēķinu apmaksu, samaksa par abonementu vienu reizi mēnesī tiks automātiski dzēsta no Klienta bankas norēķinu konta  un ieskaitīta DIENAS ŽURNĀLU bankas norēķinu kontā. Automātiskā rēķinu apmaksa attiecas tikai uz žurnālu abonementiem.

 1. 2 Izveidotais rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta un tas tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi pēc Preces pirkuma noformēšanas.
 1. ABONEMENTA PĀRADRESĀCIJAS UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA
  1. 1 Jebkuru abonētā preses izdevuma piegādi var pāradresēt vai pieteikt tā abonementa  pārtraukšanu:

- zvanot uz  tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00) vai;

-  rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv.

 1. 2 Preses izdevuma abonementa pārtraukšana tiek nodrošināta, sākot ar nākamo pilno abonēšanas perioda kalendāra mēnesi.
 2. 3 Ja Klients ir veicis preses izdevuma abonementa apmaksu pilnā apmērā, pārtraucot preses izdevuma abonementu, Klientam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, uz viņa norādīto konta numuru bankā tiek atmaksāts abonēšanas maksas atlikums par neizmantoto abonēšanas periodu.
 1. GRĀMATAS PIRKUMA ATTEIKUMA TIESĪBAS
  1. 1 Klientam ir tiesības, uzrādot pamatotu atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Klients saņēmis grāmatas, vienpusēji atkāpties no Līguma un atgriezt nopirktās grāmatas DIENAS ŽURNĀLIEM. DIENAS ŽURNĀLI ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Klients ir nosūtījis rakstisku atteikumu un atgriezis attiecīgās grāmatas, atmaksā Klientam uz viņa norādīto konta numuru bankā atgriezto grāmatu maksu.
  2. 2 Lai noformētu grāmata atgriešanu, Klients sazinās ar DIENAS ŽURNĀLIEM, rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv un  nosūtot rakstisku iesniegumu par grāmatu atgriešanu. Grāmatas atpakaļ tiek pieņemtas tikai tad, ja tās nelietotas tiek nodotas atpakaļ oriģinālajā iepakojumā kopā ar grāmatu atgriešanas iesniegumu.
  3. 3 Atgriežamās grāmatas nosūtāmas uz adresi: SIA Izdevniecība „DIENAS ŽURNĀLI”, Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045.
 2. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS TIESĪBAS
  1. 1 Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par vispār nepiegādātu vai laikus nepiegādātu Preci:

- zvanot uz tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00);

-  rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv vai;

- griežoties Latvijas Pasta nodaļā, ja preses izdevums ir abonēts Latvijas Pastā.

 1. KLIENTU DATU BĀZE
  1. 1 DIENAS ŽURNĀLIEM  ir tiesības pieprasīt Klientu personu datus, uzkrāt tos Klientu datu bāzē, kā arī nodot šo informāciju Preces piegādātājiem pakalpojuma izpildei.
  2. 2 Reģistrējoties vietnē ekiosks, kā arī slēdzot Līgumu par Preces pirkumu un tā ietvaros norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru un e-pasta adresi Klients piekrīt, ka DIENAS ŽURNĀLIEM ir tiesības:

- izmantot Klienta vārdu, uzvārdu, adreses datus, telefona numuru un e-pasta adresi, lai nodrošinātu rēķina un nopirktās Preces piegādi, kā arī lai veiktu Klienta identifikāciju;

- nodot informāciju par Klienta vārdu, uzvārdu un adresi nopirktās Preces piegādātājam, lai nodrošinātu Preces piegādi Klientam;

- izmantot Klienta iesniegtos datus, kā arī DIENAS ŽURNĀLU rīcībā esošos datus par Klienta veiktajiem Preču pirkumiem, lai realizētu mārketinga aktivitātes, veiktu tirgus izpēti, piegādātu Klientam reklāmas materiālus, lai informētu Klientu par DIENAS ŽURNĀLU pakalpojumiem, jaunumiem, izdevīgiem piedāvājumiem, atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām, dāvanām un iespējām piedalīties dažādos konkursos un pasākumos, kā arī lai aicinātu Klientu piedalīties DIENAS ŽURNĀLU aptaujās, izsakot savu viedokli

 1. 3 Klientam ir tiesības aizliegt savu personas datu izmantošanu. Aizliegt savu personas datu izmantošanu Klientam ir iespējams tādā apjomā, kas neliedz piegādāt Preci saskaņā ar Līgumu, sazinoties ar DIENAS ŽURNĀLIEM:

- zvanot uz tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00) vai;

- rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv.

 1. 4 Pēc Klienta pieprasījuma, informējot DIENAS ŽURNĀLU  - zvanot uz tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00) vai  rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv - tiek veikta Klienta personas datu labošana vai dzēšana no DIENAS ŽURNĀLU Klientu datu bāzes.
 2. 5 DIENAS ŽURNĀLI, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, var nodot tās rīcībā esošos Klienta datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm pēc to pamatota pieprasījuma.
 3. 6 Visi no Klienta iegūtie personas dati tiek glabāti DIENAS ŽURNĀLU Klientu datu bāzē līdz brīdim, kad Klients ir pieprasījis savu personas datu dzēšanu no tās.
 1. KLIENTA REĢISTRĀCIJA VIETNĒ EKIOSKS.LV UN VIETNES LIETOŠANA
  1. 1 Klients var reģistrēties vietnē ekiosks.lv, lai varētu pārlūkot noslēgto Līgumu vēsturi, sazināties ar DIENAS ŽURNĀLU klientu servisu, izmantot īpašos vietnes piedāvājums un izmantot citas reģistrētiem lietotājiem nodrošinātās iespējas.
  2. 2 Klients apņemas nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus (lietotāja vārdu, paroli).
  3. 3 DIENAS ŽURNĀLI patur tiesības liegt Klientam pieeju vietnei ekiosks.lv, ja tiek konstatēta Noteikumu neievērošana un/vai tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti.
 2. KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI”

Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003356776

AS Swedbank, norēķinu konts: LV24HABA0551001204228, SWIFT: HABALV22

 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

Norēķinu iespējas

Abonēt vari arī zvanot
klientu servisam

67292633

 

Kuponu atlaides