Noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. ekiosks.lv noteikumi (tālāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visiem līgumiem (tālāk tekstā – Līgums) par preses izdevuma
abonementa, grāmatas, žurnāla pielikuma (tālāk tekstā katrs atsevišķi vai visi kopā – Prece) pirkumu, kurš veikts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003356776, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004, Latvija, (tālāk tekstā – “DIENAS ŽURNĀLI”) interneta vietnē ekiosks.lv (tālāk tekstā – ekiosks.lv).
1.2. Noteikumi ir spēkā līdz to nomaiņai.
1.3. Veicot Preces apmaksu, Klients apstiprina, ka pilnībā piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2. LĪGUMĀ NOTEIKTIE PIENĀKUMI
2.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad DIENAS ŽURNĀLI saņem maksu par Preci. Līgums beidzas līdz ar Preces piegādi Klientam (grāmatas, žurnālu pielikumi). Preses izdevuma abonementa gadījumā Līgums beidzas līdz ar pēdējā abonētā preses izdevuma eksemplāra piegādi Klientam.
2.2. Preces piegādi ir iespējams noformēt uz vienu piegādes adresi (t.sk. arī komplektus). Lai pasūtījumu noformētu uz dažādām adresēm, jāveic vairāki atsevišķi darījumi.
2.3. DIENAS ŽURNĀLI uzņemas pienākumu sniegt Klientam informāciju un dot apstiprinājumu par Preces pasūtījuma stāšanos spēkā, nosūtot to uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
2.4. Darbības, kas jāveic, lai veiktu Preces pirkumu:
- jāizvēlas Prece;
- jānorāda piegādes adrese un kontaktinformācija;
- jāizvēlas maksājuma veids;
- jāveic maksājums;
2.5. Noformējot Preces pasūtījumu, Klienta pienākums ir sniegt pilnu informāciju, kas nodrošina Preces piegādi Klienta pastkastītē:
- Klienta vārds, uzvārds fiziskām personām vai firma (nosaukums) juridiskām  personām;
- e-pasts, tālruņa numurs, adrese.
2.6. Klientam jānodrošina slēdzama pastkastīte, bez bojājumiem.

3. PRECES PIEGĀDE
3.1. Abonēto preses izdevumu piegādi Latvijas Republikas teritorijā nodrošina VAS „Latvijas Pasts”, SIA "Abonēšanas un piegādes centrs ACD", SIA "Abonēšanas Centrs Kurzemes Vārds" vai cits Izdevniecības "Dienas Žurnāli" izvēlēts sadarbības partneris. Abonējot preses izdevumus ar piegādes adresi ārpus Latvijas Republikas teritorijas, abonementa pārdošanas cena var tikt mainīta atbilstoši piegādes pakalpojumu izmaksām.
3.2.Izdevniecība "Dienas Žurnāli" neveic  preses izdevumu piegādi, ja abonents nav pilnībā veicis apmaksu par abonementu un tā piegādi ārpus Latvijas Republikas teritorijas.
3.3. Grāmatu piegādi Latvijas Republikas teritorijā nodrošina VAS „Latvijas Pasts”. Bojāta iepakojuma gadījumā, lūdzu, pārbaudiet sūtījuma saturu pasta operatora klātbūtnē.
3.4. Par grāmatu piegādi ārpus Latvijas Republikas teritorijas lūdzam sazināties ar lasītāju servisu:
- zvanot uz lasītāju servisa tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00);
-  rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1.Par Preci var norēķināties:
- Ar VISA, VISA Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro maksājuma kartēm.
- Apmaksājot rēķinu savā internetbankā vai ar bankas pārskaitījumu.
- Ja klients izvēlas automātisko rēķinu apmaksu, samaksa par abonementu tiks noņemta automātiski - reizi mēnesī no klienta bankas konta. Automātiskā rēķinu apmaksa attiecas tikai uz žurnālu abonementiem.
4.2. Izveidotais rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

5. ABONEMENTA PĀRADRESĀCIJAS UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Jebkuru preses izdevuma abonementu var pāradresēt vai pieteikt tā atcelšanu:
- zvanot uz lasītāju servisa tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00);
-  rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv.
5.2. Preses izdevuma abonementa pārtraukšana tiek nodrošināta, sākot ar nākamo pilno abonēšanas perioda kalendāra mēnesi.
5.3. Pārtraucot preses izdevuma abonementu, Klientam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas uz viņa norādīto konta numuru bankā tiek atmaksāts abonēšanas maksas atlikums par neizmantoto abonēšanas periodu.

6. GRĀMATAS PIRKUMA ATTEIKUMA TIESĪBAS
6.1. Klientam ir tiesības, uzrādot pamatotu atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Klients saņēmis grāmatas, vienpusēji atkāpties no Līguma un atgriezt grāmatas DIENAS ŽURNĀLIEM. DIENAS ŽURNĀLI ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad Klients ir nosūtījis rakstisku atteikumu un atgriezis attiecīgās grāmatas, atmaksā Klientam uz viņa norādīto konta numuru bankā atgriezto grāmatu maksu.
6.2. Lai noformētu grāmata atgriešanu, Klients sazinās ar lasītāju servisu, rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv  un  nosūtot rakstisku iesniegumu par grāmatu atgriešanu. Grāmatas atpakaļ tiek pieņemtas tikai tad, ja tās nelietotas tiek nodotas atpakaļ oriģinālajā iepakojumā kopā ar grāmatu atgriešanas iesniegumu.
6.3. Atgriežamās grāmatas nosūtāmas uz adresi: SIA Izdevniecība „DIENAS ŽURNĀLI”, Andrejostas iela 4A, Rīga, LV-1045.

7. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS TIESĪBAS
7.1. Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par vispār nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu:
- zvanot uz lasītāju servisa tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00);
-  rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv;
- griežoties savā pasta nodaļā, ja preses izdevums ir abonēts Latvijas Pastā.

8. KLIENTU DATU BĀZE
8.1. DIENAS ŽURNĀLIEM  ir tiesības pieprasīt Klientu personu datus, uzkrāt tos Klientu datu bāzē, kā arī nodot šo informāciju preses izdevumu piegādātājiem. SIA Izdevniecība „DIENAS ŽURNĀLI” ir tiesības izmantot Klienta adreses datus, telefona numuru un e-pasta adresi mārketinga aktivitātēm, tirgus izpētei, reklāmas materiālu piegādei un lai informētu par uzņēmuma pakalpojumiem.
8.2. Klientam ir tiesības aizliegt savu personas datu izmantošanu mārketinga aktivitāšu un tirgus izpētes veikšanai, kā arī informēšanai par DIENAS ŽURNĀLU pakalpojumiem un reklāmas produkcijas piegādei. Atteikties iespējams, sazinoties ar lasītāju servisu:
- zvanot uz lasītāju servisa tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00);
- rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv.
8.3. Pēc Klienta pieprasījuma, informējot DIENAS ŽURNĀLU  lasītāju servisu - zvanot uz lasītāju servisa tālruni 67292633 (darba dienās no 9:00 - 18:00) vai  rakstot uz e-pastu info@dienaszurnali.lv - var tikt veikta Klienta personas datu labošana vai dzēšana DIENAS ŽURNĀLU Klientu datu bāzē.

9. KLIENTA REĢISTRĀCIJA VIETNĒ EKIOSKS.LV UN VIETNES LIETOŠANA
9.1. Klients var reģistrēties vietnē ekiosks.lv, lai varētu parlūkot savu darījumu vēsturi, sazināties ar DIENAS ŽURNĀLI klientu servisu, izmantot īpašos vietnes piedāvājums un izmantot citas reģistrētiem lietotājiem nodrošinātās iespējas.
9.2. Klients apņemas nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus (lietotāja vārdu, paroli).
9.3. DIENAS ŽURNĀLI patur tiesības liegt Klientam pieeju vietnei ekiosks.lv, ja tiek konstatēta Noteikumu neievērošana un/vai tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti.

10. KONTAKTINFORMĀCIJA
SIA Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI”
Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003356776
AS Swedbank, norēķinu konts: LV24HABA0551001204228, SWIFT: HABALV22

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

Norēķinu iespējas

Abonēt vari arī zvanot
klientu servisam

67292633

Kuponu atlaides